Algemene voorwaarden

Voorwaarden van Gebben Motoren B.V. gevestigd te Rogat (Drenthe, Nederland). Gebben Motoren is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 04069232.

 1. Toepasselijkheid
  Deze leveranciersvoorwaarden zijn van toepassing op al onze webwinkels. Op dit moment is dat https://shop.gebbenmotoren.nl

 2. Totstandkoming overeenkomst
  Een koopovereenkomst komt eerst tot stand door verzending van de opdrachtbevestiging door ons aan de klant, naar aanleiding van een door de wederpartij gedane bestelling. De opdrachtbevestiging geschiedt direct na de bestelling in de vorm van een e-mail die de factuur bevat.

  Slechts de inhoud van de factuur bindt partijen. Fouten en vergissingen komen geheel voor risico en rekening van de koper. Wilt u de order toch nog annuleren terwijl u deze wel hebt geplaatst verzoeken wij u direct ons daarvan op de hoogte te stellen voordat er kosten zijn gemaakt voor deze order.

 3. Betaling
  De geplaatste orders in onze winkels kunnen worden betaald met IDEAL, VISA, Mastercard, PayPal of vooruit per bank te worden betaald. Betaling per bank geschiedt door overschrijving aan:

  Gebben Motoren BV
  Industrieweg 25
  7949 AJ Rogat

  Bankrekening NL83 RABO 0356 5662 93, onder vermelding van het ordernummer.

 4. Levertijd
  Ivm de wet koop op afstand leveren wij uw bestelling uiterlijk binnen 30 dagen. In de praktijk leveren wij uw bestelling binnen 1 a 2 werkdagen als het product op voorraad is en in 4 tot 6 werkdagen als het product bij ons niet op voorraad is. De bestelde artikelen worden zo spoedig mogelijk geleverd na ontvangst van de betaling. Sommige artikelen zijn voorradig, andere worden direct besteld. Indien een kleur/maat variant niet voorradig of tijdelijk slecht leverbaar is wordt u hiervan per omgaande op de hoogte gesteld via e-mail.

 5. Verzending en verzendkosten
  Verzenden doen wij met DPD, deze doet er meestal één dag over om het pakket bij u af te leveren. Verzendingen geschieden steeds voor rekening en risico van de koper. De keuze van de wijze van verzending en verpakking is aan ons. Als tijdstip van de juridische levering geldt het moment waarop de goederen ons bedrijf verlaten. De verzendkosten kunt u terugvinden wanneer u een order plaatst. 
  Mocht DPD u niet thuis treffen dan kunt u via predict uw pakje bij een parcelshop bij u in de buurt laten bezorgen.

  Wij bieden ook de mogelijkheid uw bestelling af te leveren op een ander adres. Tijdens het afrekenen van uw order kunt u een alternatief bezorgadres opgeven.
  Orders welke naar ons retour komen doordat deze aan de deur zijn geweigerd of niet zijn afgehaald worden pas nogmaals verzonden nadat de verzendkosten daarvoor zijn voldaan.

 6. Prijzen 
  De door ons genoemde prijs is inclusief BTW en in euro's. Verzendkosten worden apart op de factuur vermeld. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. Wanneer er bij een product geen prijs staat kunt u de prijs opvragen bij Gebben Motoren. Wij werken graag mee aan BTW teruggave voor klanten buiten de EU. Als de klant zorgt voor de juiste gegevens en de kassabon of factuur met de juiste douane stempels aan ons retourneert zullen wij de BTW retour storten minus 20 euro administratie kosten (wijzigingen in de wetgeving voorbehouden).

 7. Dropshipping
  Sommige artikelen die worden aangeboden op de webwinkel worden via dropshipping verzonden. In geval van dropshipping staat dit altijd samen met de naam van de partij vermeld onder de specificaties van het artikel. Bij bestelling van een of meerdere van deze artikelen gaat u akkoord met het verstrekken van uw persoonsgegevens aan de te leveren partij voor het afwikkelen en verzenden van uw order. De partij waarmee de leverancier uw order verzend verschilt.
  De levertijd van deze artikelen kunnen verschillen dan wat wordt vermeld op de site. Indien anders zullen wij ten alle tijde de aangegeven levertijden proberen te waarborgen.

 8. Klachten
  De koper is verplicht de producten bij aankomst te inspecteren en eventuele gebreken bij Gebben Motoren te melden. Klachten betreffende orders dienen binnen 14 dagen nadat de goederen de koper hebben bereikt schriftelijk (of per e-mail) aan ons gedaan te worden. Bij gebreke hiervan worden wij geacht in overeenstemming met onze verplichtingen te hebben geleverd. Indien tijdig is gereclameerd en de geleverde goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden, zullen wij ter uwer keuze en tegen teruggave van de geleverde goederen, hetzij voor eenmalige gratis herlevering zorgen, hetzij de teruggenomen goederen en verzendkosten crediteren.

 9. Geschillen
  Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde Nederlandse rechter is bij aansluiting van andere instanties bevoegd tot kennisneming van alle geschillen die uit hoofde van de overeenkomst tussen Gebben Motoren en de wederpartij mochten ontstaan.

 10. Buitengerechtelijke incassokosten
  Indien Gebben Motoren wegens niet-nakoming van de overeenkomst door de koper kosten van rechtsbijstand moeten maken, is de koper verplicht de kosten volledig aan Gebben Motoren te vergoeden. In geval van wanbetaling worden alle door ons gemaakte kosten doorberekend met een minimum van €100,00.

 11. Afkoelingsperiode en ruil/retourprocedure
  Onze klanten hebben het recht om na ontvangst van de goederen binnen 14 dagen deze artikelen terug te sturen en de overeenkomst te ontbinden. De klant dient de kosten voor de retourzending zelf te betalen. De goederen kunnen enkel worden geretourneerd in onbeschadigde originele verpakking. Verder moeten de producten in dezelfde conditie verkeren en mogen deze niet gebruikt en/of gedragen zijn.
  Niet alle bestelde artikelen kunnen retour genomen worden. Deze artikelen kunnen wij niet retour nemen:
  • Boeken of DVD's tenzij in een origineel gesealde en ongeopende verpakking
  • Tegoed- of cadeaubonnen
  • Oordoppen
  • Verbruiksartikelen zoals olie, spray, siliconen, anti-fog
  • Bepaalde artikelen die wij speciaal voor u bestellen, wij zullen u hiervan altijd vooraf over informeren

Wij zullen zorg dragen voor een snelle creditering van de factuur minus de verzend- en eventuele betaalkosten. Gebben Motoren moet in dergelijke situaties altijd per e-mail op de hoogte gebracht worden van de te retourneren goederen, onder vermelding van uw naam en ordernummer. Graag vernemen wij ook de reden voor de retournering. Goederen die ongefrankeerd naar ons worden gezonden, accepteren wij niet als retour.

U dient bij een retourzending altijd de factuur te voegen. Zonder meegezonden factuur worden retourzendingen niet in behandeling genomen. Indien wij een artikel niet als retour kunnen accepteren en deze weer naar de klant moeten verzenden, zijn alle kosten voor rekening van de klant.

U heeft als consument ivm het herroepingsrecht het betaalde bedrag binnen 30 dagen teruggestort te krijgen. In de praktijk zal dit ongeveer 1 week duren.